Puppy's

Tamaskan fokker! Ons doel is gezonde Tamaskans te fokken en voor onze puppy’s de beste nieuwe huisjes te vinden. Kijk op puppy info of over ons hoe we dit doen!

Wil je weten of er puppy's zijn?

ja!

Nest planning


1 november 2022 zijn de puppy’s uit de combinatie Kyra x Loki geboren. Volg het nestje in de galerij van Kyra x Loki.

Op dit moment hebben we nog geen nieuwe nest planning op de agenda staan. Mocht deze komen, zal dit hier bekend gemaakt worden.

Like us on Facebook